Καλωσόρισμα

Καλωσορίσαμε λοιπόν όλοι μας και πάνω από όλα καλώς ήρθαν τα παιδιά μας... Μερίμα, Μαργαρίτα, Νίκη, Κωνσταντίνε, Οδυσσέα, Στέφανε, Βασίλη, Λέοντα, Αριάδνη, Πορτοκαλιά, Κάρολε, Ιωάννα, Μελίνα καλώς μας ήρθατε.

Νομίζω ότι το ιστολόγιο αυτό θα πρέπει να είναι ανοιχτό σε όλους, μια ανταλλαγή εμπειριών και κατάθεση ψυχής που θα βοηθήσει όλους μας στο ταξίδι.

Και ξεκινώντας να ευχαριστήσουμε το προξενείο της Αιθίοπίας στην Ελλάδα και ιδιαίτερα την Πρόξενο κα Αρμενάκη και τη Διεθνή Κοινωνική Υπηρεσία με την πανταχού παρούσα διευθύντρια της κα Κοντογιάννη. Χωρίς εσάς συνοδοιπόρους οι περισσότεροι δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα. Ευχαριστούμε


Νομοθεσία

Εδώ θα βρείτε κάποια βασικά νομοθετικά κείμενα που αφορούν τη διακρατική υιοθεσία

ν.2447/1996 (ΦΕΚ 278 Α΄) "Υιοθεσία, επιτροπεία και αναδοχή ανηλίκου, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων και συναφείς ουσιαστικές, δικονομικές και μεταβατικές διατάξεις".

ΠΔ 226/1999 (ΦΕΚ 190) Υπηρεσίες και οργανώσεις αρμόδιες για τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας σε υιοθεσίες ανηλίκων...

ν. 3719/2008 (ΦΕΚ 241 Α΄) Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις

ν.3765/2009 (ΦΕΚ 101 Α') Κύρωση της Σύμβασης της Χάγης του 1993 για την Προστασία των Παιδιών και Συνεργασία με τη Διακρατική Υιοθεσία»
(Να σημειωθεί ότι η Αιθιοπία είναι εκτος της Σύμβασης της Χάγης αλλά η διαδικασία που ακολουθείται είναι παρόμοια.

Αιτιολογική Έκθεση στην πρόταση νόμου: «Τροποποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο για την υιοθεσία» (Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία)

Επίσης τα ακόλουθα σχετικά κείμενα/νομοθετήματα:

ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α') Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας
(θα το χρειαστείτε γιατί αποδεικνύει ότι το παιδί παίρνει αυτόματα την ελληνική ιθαγένεια)

ν.3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α') Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια
(βάση αυτού προβλέπεται η χορήγηση εθνικής βίζας στο παιδί της μετά το αιθιοπικό και μέχρι ν αγίνει το ελληνικό δικαστήριο αναγνώρισης της υιοθεσίας.

Όλα τα ΦΕΚ μπορείτε να τα αναζητήσετε και στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου