Καλωσόρισμα

Καλωσορίσαμε λοιπόν όλοι μας και πάνω από όλα καλώς ήρθαν τα παιδιά μας... Μερίμα, Μαργαρίτα, Νίκη, Κωνσταντίνε, Οδυσσέα, Στέφανε, Βασίλη, Λέοντα, Αριάδνη, Πορτοκαλιά, Κάρολε, Ιωάννα, Μελίνα καλώς μας ήρθατε.

Νομίζω ότι το ιστολόγιο αυτό θα πρέπει να είναι ανοιχτό σε όλους, μια ανταλλαγή εμπειριών και κατάθεση ψυχής που θα βοηθήσει όλους μας στο ταξίδι.

Και ξεκινώντας να ευχαριστήσουμε το προξενείο της Αιθίοπίας στην Ελλάδα και ιδιαίτερα την Πρόξενο κα Αρμενάκη και τη Διεθνή Κοινωνική Υπηρεσία με την πανταχού παρούσα διευθύντρια της κα Κοντογιάννη. Χωρίς εσάς συνοδοιπόρους οι περισσότεροι δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα. Ευχαριστούμε


checklist

O Φάκελος Υιοθεσίας που θα καταθέσετε στο Υπουργείο γυναικείων Θεμάτων της Αιθιοπίας θα πρέπει να περιλαμβάνει:
 • Ένα γράμμα από εσάς με τους λόγους για τους οποίους θέλετε να υιοθετήσετε ένα παιδί από την Αιθιοπία
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Ποινικό Μητρώο των τελευταίων 3 μηνών
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (μπορεί να μην είναι απαραίτητη αφού φαίνεται από το επόμενο, ελέγξτε το με το Προξενείο)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (προφανώς για ζευγάρι το ένα καλύπτει και τους δύο).
 • Εκκαθαριστικό Εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους και έντυπο Ε9 ή ΕΤΑΚ (αν υπάρχει).
 • Βεβαίωση αποδοχών και βεβαίωση εργοδότη ή σύνταξης (συνήθως καλύπτεται από το εκκαθαριστικό αλλά επειδή παλιότερα το ζητούσαν ελέγξτε το με το Προξενείο) 
 • Ιατρικές βεβαιώσεις/γνωματεύσεις από κρατικό νοσοκομείο, και συγκεκριμένα:
      α) βεβαίωση/γνωμάτευση Παθολόγου, που εκδίδεται βάσει ακτινογραφίας θώρακος, εξέτασης HIV, Ηπατίτιδας B+C, VDRL, ότι δεν πάσχετε από λοιμώδες – μεταδοτικό νόσημα και ότι είσαστε κλινικά υγιής.
      β) βεβαίωση/γνωμάτευση ψυχιάτρου από την οποία να προκύπτει ότι δεν πάσχετε από ψυχικό νόσημα.
 • Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας από αρμόδιο φορέα (βλ ΠΔ 226/1999 στη σελίδα της Νομοθεσίας)


 • Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να κατατίθενται είτε ως πρωτότυπα είτε ως ακριβή φωτοαντίγραφα, να μεταφράζονται από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και να επικυρώνονται από το Προξενείο της Αιθιοπίας στην Ελλάδα.

  Επειδή μπορεί να έχει αλλάξει κάτι στο μεταξύ καλό είναι πριν ξεκινήσετε να τα μαζευετε να ζητήσετε έναν πιο πρόσφατο κατάλογο δικαιολογητικών από το Προξενείο της Αιθιοπίας στην Ελλάδα. Έχετε επίσης υπόψη σας ότι τα περισσότερα από αυτά έχουν ισχύ 6 μήνες-1 χρόνο.
  Για το δικαστήριο στην Αιθιοπία όταν με το καλό έρθει αυτή η ώρα θα χρειαστείτε ακόμη:
  • τον πλήρη φάκελο του παιδιού
  • το συμβόλαιο σας με το ορφανοτροφείο
  • την συναίνεση των βιολογικών γονέων- εφόσον υπάρχουν- ενώπιον δικαστή
  • γράμμα της υπεύθυνης κοινωνικής υπηρεσίας ότι αναλαμβάνει τις εκθέσεις προόδου για τα επόμενα 15 χρόνια και
  • γράμμα της πρεσβείας της Ελλάδας ότι αναλαμβάνει να τα προωθεί στο Υπουργείο Γυναικείων θεμάτων
  • γράμμα του Υπουργείου Εσωτερικών ή της Περιφέρειας που να δηλώνει ότι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία το παιδί θα πάρει αυτόματα την ελληνική ιθαγένεια (εφόσον αυτή έχετε κι εσείς) μετά την αναγνώριση της απόφασης από ελληνικό δικαστήριο.
  Μετά την απόφαση του Αιθιοπικού δικαστηρίου θα χρειαστεί:
  Να παραλάβετε δύο γράμματα από το Υπουργείο Γυναικείων Θεμάτων, το ένα για την έκδοση πιστοποιητικού γέννησης και το άλλο για την έκδοση διαβατηρίου
  Να εκδοθεί νέο εθνικό πιστοποιητικό γέννησης για το παιδί όπου θα αναγράφεται το δικό  σας όνομα ως γονέας
  Να εκδοθεί αιθιοπικό διαβατήριο για το παιδί
  Να μεταφραστούν όλα τα έγγραφα, αποφασεις κλπ στα αγγλικά και λάβουν τη σχετική authentification από το Αιθιοπίκό Υπουργελιο εξωτερικών.
  Να βγάλετε εθνική βίζα για το παιδί από την ελληνική πρεσβεία (διαρκεια 1 λέτος)
  Εφόσον έχετε προσλάβει δικηγόρο στην Αιθιοπία τα περισσότερα από αυτά τα αναλαμβάνει ο ίδιος.

  Μετά την απόφαση του Αιθιοπικού δικαστηρίου η διαδικασία της διακρατικής υιουεσίας έχει ολοκληρωθεί όσον αφορά την Αιθιοπία αλλά πρέπει να αναγνωριστεί και από τις ελληνικές δεικαστικές αρχές και άρα θεωρείτε ακόμα εν μέρει εκκρεμής διαδικασία. Επομένως για την είσοδο του παιδιού στην Ελλάδα θα χρειαστεί να του χορηγηθεί εθνική θεώρηση εισόδου (βίζα) για την οποία θα χρειαστεί να καταθέσετε τα εξής δικαιολογητικά στην Πρεσβεία της Ελλάδας στην Addis Ababa:
  • Αντίγραφο της αιθιοπικής δικαστικής απόφασης, με την οποία εγκρίνεται η υιοθεσία του ανήλικου τέκνου στην αλλοδαπή.
  • Αποδεικτικό κατάθεσης δικογράφου στα ελληνικά δικαστήρια και ορισμού δικασίμου για την
  • τέλεση της υιοθεσίας από αυτά.
  • Γραπτή συγκατάθεση του έχοντος τη γονική μέριμνα φυσικού γονέα ή του αρμόδιου Ιδρύματος το οποίο έχει αναλάβει την επιμέλεια του παιδιού.
  • Βεβαίωση του θετού γονέα ή των θετών γονέων από κοινού ότι αναλαμβάνουν τη φιλοξενία και πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εξόδων νοσηλείας του αλλοδαπού.
  • Αντίγραφο εν ισχύ άδειας διαμονής σε περίπτωση κατά την οποία την επιμέλεια αναλαμβάνει οικογένεια υπηκόων τρίτης χώρας.
  • Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς παραμονής 315 (σας το δίνουν από την Πρεσβεία ή το κατεβάζεται από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΞ (www.mfa.gr), συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του παιδιού, η οποία θα πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που προβλέπει το ΥΠΕΞ (πάλι υπάρχει στην ιστοσελίδα του).
  • Διαβατήριο/α των γονέων με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας.
  • Αιθιοπικό Διαβατήριο του παιδιού
  • Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να προκύπτει ότι το παιδί δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

  7 σχόλια:

  1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Καλημέρα και σας ευχαριστούμε για όλες της πληροφορίες. Μήπως θα μπορούσε κάποιος να μας ενημερώσει για το συνολικό κόστος (μεσω Κοινωνικής διεθνής υπηρεσίας..ρωταω για εκει συγκεκριμένα , γαιτι στην Περιφέρεια δεν ήταν καθόλου βοηθητικοι!) ). Δηλαδή, δικηγόροι εδω και εκει, μεταφράσεις, δωρεές στο ορφανοτροφείο, ταξίδια και παραμονή, εξετάσεις παιδιού και οτι αλλο ίσως να μην μπορούμε να φανταστούμε. Επίσης..μήπως ξερει κάποιος ποσο ποσο μεγαλύτερη ειναι η αναμονή απο κάποια αλλη χώρα ως δεύτερη λύση? 1000 Ευχαριστώ Αλεξανδρα

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Καλησπερα. Δυστυχως η δικη μου υιοθεσια ειναι πιαπολυ παλια και δεν εχει νοημα να σας ενημερωσω εγω για αυτα που ρωτατε γιατι δχουν αλλαξει πολλα. Θα προτεινα να μιλησετε με την κα κονυογιαννη απευθειας στη διεθνη κοινωνικη υπηρεσια που σιγουρα μπορει να σας απαντησει αλλα κακ να σας δωσει τα στοιχεια καποιων γονεων ποη να δχουν υιοθετησει προσφατα.

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  4. Γεια σας κ απο εμενα!
   Ηθελα να ρωτησω αν γνωρίζετε, για την περιπτωση ιυοθεσιας απο μονογονεικη οικογενεια (ανύπαντρη μητερα)! Θα ήθελα πολύ να ιυοθετήσω ένα παιδάκι από αυτές τις χώρες, απλά δεν γνώρίζω αν εγκρίνουν τέτοια περίπτωση!
   Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
   Καλυψώ

   ΑπάντησηΔιαγραφή
  5. Γεια σας κ απο εμενα!
   Ηθελα να ρωτησω αν γνωρίζετε, για την περιπτωση ιυοθεσιας απο μονογονεικη οικογενεια (ανύπαντρη μητερα)! Θα ήθελα πολύ να ιυοθετήσω ένα παιδάκι από αυτές τις χώρες, απλά δεν γνώρίζω αν εγκρίνουν τέτοια περίπτωση!
   Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
   Καλυψώ

   ΑπάντησηΔιαγραφή
   Απαντήσεις
   1. Καλημερα. Σιγουρα επιτρεποταν γιατι τοσο εγω οσο κι Νικη και η Αλκμηνη ειμαστε μονογονεικες οικογενειες (βεβαια οι δυο πρωτες υιοθετησαμε τα παιδια μας πριν 5 χρονια και η Αλκμηνη πριν δυο νκμιζω) . Ξερω οτι καποια στιγμη πριν απο 1-2 χρονια θελανε να μην το επιτρεπουν πια και μαλιστα περα απο την ανισοτητα ποη θα σημαινε κατι τετοιο υπηρχαν ηδη υπο εξελιξη τοτε καποιες υποθεσεις μονονεικων ελληνιδων που επροκειτο να υιοθετησιυν. Νομιζω εληξε αυτο το θεμα αλλα καλου κακου καντε και μια ερωτηση στο προξενιο της αιθιοπιας εδω η στην διεθνη κοινωνικη υπηρεσια που θα ξερουν τι ισχυει αυτη τη στιγμη γιατι αυτα τα θεματα αλλαζουν.

    Διαγραφή